Windykacja wierzytelności na zlecenie

Większość firm odczuwa problemy z płynnością finansową, które powodowane są przez nierzetelnych dłużników.

Z własnego doświadczenia wiemy, że dłużnicy zdecydowanie chętniej wywiązują się z ciążących na nich zobowiązań względem wierzyciela, jeżeli wiedzą, że ten korzysta z pomocy firmy windykacyjnej. Świadczy to, bowiem o jego dużej determinacji w dochodzeniu należnej mu wierzytelności. Nadto, dłużnicy często nie płacą nie dlatego, że nie mają wystarczających środków finansowych, ale dlatego że nie chcą, ponieważ czują się bezkarni. Niewątpliwie skorzystanie z naszych usług zmieni ten stan rzeczy.

W związku z tym, iż jesteśmy profesjonalną firmą nie pobieramy wynagrodzenia z góry. Natomiast jego wysokość zależy wyłącznie od naszej skuteczności. Od dłużnika egzekwujemy nie tylko kwotę główną wierzytelności, ale także należne odsetki ustawowe.

Kwota główna wierzytelności Prowizja
500 zł - 10.000 zł - 10 %
10.001 zł - 50.000 zł -   7 %
50.001 zł - 200.000 zł -   5 %
Powyżej 200.000 zł -   3 %


Wysokość prowizji uzależniona jest od dochodzonej kwoty, przy czym na tle firm konkurencyjnych nasze stawki są niezwykle atrakcyjne. Wynik ten osiągnęliśmy dzięki bardzo dużej skuteczności naszych działań.

Biuro Prawne GLOBAL świadczy profesjonalnie usługi windykacyjne. Naszym celem jest skuteczne odzyskiwanie wierzytelności Naszych Klientów.

Podejmowane przez nas działania są zgodne z literą prawa (w tym „Zasadami Dobrych Praktyk Windykacyjnych”) i etyką biznesową.Skontaktuj się
z nami

+48 791 005 903